Aplikacja

OUTMAN to zestaw zaawansowanych narzędzi składający się na kompleksowy system do obsługi procesów z udziałem wszystkich popularnych nośników reklamy wewnętrznej i zewnętrznej (INDOOR & OUTDOOR). Aplikacja przeznaczona jest dla specjalistów biorących aktywny udział w planowaniu, zarządzaniu, realizacji i analizie kampanii na nośnikach. Wszystkie działania obsługiwane są z pozycji jednego dedykowanego panelu, według ujednoliconego standardu i przystępnego interfejsu.

Aplikacja oparta jest na modelu SAAS (Software as a Service). Model ten umożliwia korzystanie z pełnej funkcjonalności systemu z każdego miejsca i o każdej porze przy udziale jedynie przeglądarki internetowej. W ramach wybranego pakietu użytkownicy otrzymują spersonalizowany zestaw narzędzi pracujący na wydajnej i stabilnej platformie sprzętowej, bez konieczności kosztownej i inwazyjnej integracji własnego środowiska informatycznego. Umożliwia to natychmiastową i bezpieczną wymianę informacji pomiędzy użytkownikami systemu.

 • Dopasowanie narzędzi do skali i zasięgu prowadzonej działalności.
 • Wzrost jakości kampanii reklamowych przez wykorzystanie pełnej przestrzeni rynkowej i niedostępnych wcześniej rozwiązań.
 • Znaczące skrócenie czasu realizacji poszczególnych etapów kampanii.
 • Wzrost efektywności kosztowej działań dzięki nieosiągalnej jak dotąd precyzji ich targetowania.
 • Wykrywanie słabych ogniw procesowych na bazie obiektywnych wskaźników raportowanych przez system.
 • Wymierne oszczędności wynikające z eliminowania opóźnień na etapie realizacji.
 • Zwiększona kontrola wszystkich działań.
 • Zwiększone bezpieczeństwo wymiany danych pomiędzy uczestnikami procesów.
 • Dostęp do informacji zwrotnej oraz trendów i zapotrzebowania rynkowego.
 • Zwiększenie płynności usług przez katalizowanie procesów.
 • Wzrost konkurencyjności oferty OOH na tle innych mediów.
 • Niskie koszty subskrypcji miesięcznej.
SAAS

Możliwości *

Bezinwazyjna implementacja

Integracja wszystkich elementów działań OOH - na każdym etapie ich zaawansowania - na bazie kilku prostych kroków.

Otoczenie procesowe

Definiowanie bezpłatnych kont użytkowników otoczenia procesowego.

Obiektywny standard

Jeden wspólny standard opisowy, ofertowy i realizacyjny dla wszystkich rynkowych formatów nośników.

Pełna integracja

Integracja wszystkich elementów realizacji kampanii w jednym ujęciu.

Automatyzacja procesów

Automatyzacja wymiany informacji na każdym z etapów realizacji.

Użytkownicy

Zarządzanie użytkownikami panelu, nadawanie uprawnień do zasobów i funkcjonalności, kontrola ich aktywności w systemie.

Personalizacja nośników

Opisowa matryca nośników personalizowana dla każdego użytkownika, jego wyborów i ocen.

Planowanie obszarowe

Planowanie obszarowe i realizacja kampanii z wykorzystaniem kluczowych elementów, topografii, demografii i TERYT.

Interfejs mapowy

Rozbudowany interfejs mapowy w pełni zintegrowanym z listą nośników.

Geotarget

Systemowa baza POI (points of interest) i obszarów PNA (kody pocztowe). Referencyjne dane obszarowe definiowane przez użytkownika: POI (+ radius), obszar, trasa (+ radius i kierunek najazdu na nośnik), warstwy nośników

Filtry

Zaawansowane filtry list i elementów topografii mapy, pozwalające na procesowanie dużej ilości pożądanych treści w jednym ujęciu.

Cenniki

Zarządzanie cennikami i historia zmian cen wraz z modułem analizy danych historycznych.

Raporty

Raporty powykonawcze zleceń z możliwością eksportu i udostępniania po wskazaniu dowolnych atrybutów nośnika.

Analiza

Analiza m.in. opóźnień w realizacji zleceń w zestawieniu z warunkami kontraktów i raportami pogodowymi wykluczającymi działanie kar umownych.

Informacja zwrotna

Moduł analityczny pozwalający na zestawienie wydatków reklamowych i analizę ich wpływu na zmiany agregacji siły nabywczej (RoAS).

Monitorowanie

Kalendarz zdarzeń procesowych i systemowych, powiadomienia i przypomnienia o zdarzeniach przez system, e-mail, SMS.

Superkonto

Udostępnianie zasobów pomiędzy powiązanymi kontami.

Dane archiwalne

Dostęp do archiwalnych kontraktów i kampanii zapisanych w systemie – na potrzeby analizy i wykorzystania jako warstw referencyjnych dla bieżących działań.

Preferencje użytkownika

Dopasowanie wyglądu i układu elementów list do indywidualnych preferencji użytkownika.

Organizacja pracy

Podręczne notatki przypinane do wskazanej zakładki aplikacji, lub kartki kalendarza, ułatwiające nawigację i organizację pracy w systemie.

Podsumowania

Zestawienia dynamicznie zliczające wartości poszczególnych wyborów i obrazujące ich statystykę w podziale na atrybuty nośników oraz cenę elementów kampanii.

Oś czasu

Zintegrowana z listą nośników graficzna oś czasu (timetable) pozwala na planowanie i wizualizowanie w jednym ujęciu przebiegu realizacji procesów dla każdego nośnika.

Atrybuty zdjęć

Komponent przeglądarki zdjęć obrazuje atrybuty otoczenia nośnika (pora roku, pora dnia) oraz indywidualną dla każdego panelu historię realizacji zleceń.

Nawigacja

Grupowanie poszczególnych list wg zadanych atrybutów ułatwia nawigację na poszczególnych ekranach aplikacji.


* wybrane funkcjonalności niedostępne dla poszczególnych pakietów i bezpłatnych kont otoczenia procesowego. Szczegóły w zakładkach pakietów.

Procesy

Kreator zapytania, korzystając z szerokiego zakresu elementów topografii, danych demograficznych i personalnych użytkownika, pozwala na precyzyjną definicję wszystkich istotnych kryteriów planowanych działań. System zasugeruje optymalne rozłożenie nośników w obrębie wskazanych obszarów, pilnując określonych wartości na dalszych etapach procesu ofertowego. Użytkownik może określić zakres zainteresowania, wybierając poszczególne formaty nośników i ich ilości w obszarach TERYT (do obszarów dzielnic), systemowej bazy POI (w zadanym radiusie) czy personalnej bazy GEOTARGET (wg szeregu predefiniowanych kryteriów obszarowych).

Udostępnione zapytanie natychmiast pojawi się w panelach określonych dostawców, o czym system poinformuje zainteresowanych e-mailem lub SMS-em. Lista zapytań obrazuje ich aktualny status, ilość ofert w odpowiedzi na dane zapytanie oraz daje możliwość jego anulowania, zaprzestania przyjmowania ofert przed czasem czy sklonowania jego kryteriów i przeniesienia na inny termin.

* opis dotyczy przykładowego procesu ofertowego na bazie wybranych elementów funkcjonalności. Przekrój wszystkich elementów znajduje się w zakładkach poszczególnych pakietów.

Bazując na określonych w zapytaniu warunkach, system zasugeruje wybranym dostawcom dostępne i spełniające podane kryteria nośniki. Gotowe oferty natychmiast pojawią się w panelu klienta, który w ramach zadanego grupowania będzie mógł połączy je w jedną listę na potrzeby weryfikacji ich zawartości. Następnie, dzięki rozbudowanym możliwościom filtrowania i sortowania, będzie on mógł dokona ich selekcji, co ułatwi mu lista oraz zdjęcia nośników połączone z mapą. Mapa pozwala na wyświetlenie wszystkich określonych w zapytaniu kryteriów obszarowych oraz indywidualnych atrybutów nośników każdego z dostawców. Po osiągnięciu zadanych na etapie zapytania wskaźników docelowej kampanii, klient jednym kliknięciem potwierdzi wskazane nośniki do rezerwacji, a system automatycznie poinformuje zaangażowanych dostawców o podjętych wyborach.

Dostawcy mają również możliwość publikowania ofert bez zapytania według własnych kryteriów, wskazując ich adresatów z systemu lub definiując bezpłatne konta dla swoich klientów. Przeglądarka nośników dostawcy pozwoli mu na wybór zdjęć ofertowych z katalogu, a także na analizę wsteczną cen ofertowych dla danego klienta. Dzięki w pełni konfigurowalnym automatom ofertowym, niesprzedane nośniki zostaną bez udziału użytkownika udostępnione wskazanym grupom klientów, na podstawie określonych wcześniej reguł oraz warunków (np. LAST MINUTE).

* opis dotyczy przykładowego procesu ofertowego na bazie wybranych elementów funkcjonalności. Przekrój wszystkich elementów znajduje się w zakładkach poszczególnych pakietów.

Potwierdzone przez dostawców nośniki zostają zablokowane w statusie rezerwacji. Status ten pozwala na doprecyzowanie wszystkich warunków kontraktu, kluczowych na etapie realizacji kampanii. Dostawca z pozycji tabeli dostępności ma możliwość wglądu w status każdego ze swoich nośników we wskazanym okresie. Z pozycji jednego ekranu może zarządzać płynnością swojego systemu i analizować historię ofertową wskazanych na liście pozycji. Poszczególne okresy dostępności wyróżnione są kolorami korespondującymi z aktualnym statusem danego nośnika, a cała tabela dostępności sumuje statusy w zadanych okresach.

* opis dotyczy przykładowego procesu ofertowego na bazie wybranych elementów funkcjonalności. Przekrój wszystkich elementów znajduje się w zakładkach poszczególnych pakietów.

Marketer w ramach SUPERKONTA ma możliwość udostępnienia wybranych elementów personalnego GEOTARGETU na potrzeby innego, powiązanego konta. Współdzielone dane mogą np. precyzować efektywny zasięg oddziaływania poszczególnych jednostek sprzedażowych i eliminować zjawisko kanibalizacji konsumowanych budżetów. Mapowanie dzielonych zasobów może wydatnie wpłynąć na zwiększenie efektywności wykorzystania budżetów przez obszarowe działania współdziałających specjalistów.

* opis dotyczy przykładowego procesu ofertowego na bazie wybranych elementów funkcjonalności. Przekrój wszystkich elementów znajduje się w zakładkach poszczególnych pakietów.

Listy kontraktowe nośników użytkownik może dowolnie łączyć i grupować w odrębne zestawienia, przypisując je różnym celom kampanijnym. Z pozycji każdej z połączonych list użytkownik ma możliwość nanoszenia osobistych ocen nośników, które wraz z sumą wszystkich wyborów i odrzuceń w procesie ofertowym zapisane zostaną w jego personalnej matrycy opisowej. Każda akcja na nośniku zostanie powiązana z profilem danego użytkownika, a system umożliwi wykorzystanie tych danych przy planowaniu kolejnych działań.

Na podstawie ocen użytkowników dostawca otrzyma feedback w postaci uśrednionej oceny swoich nośników, która umożliwi mu optymalizację elementów systemu i dopasowanie go do aktualnych potrzeb rynku.

* opis dotyczy przykładowego procesu ofertowego na bazie wybranych elementów funkcjonalności. Przekrój wszystkich elementów znajduje się w zakładkach poszczególnych pakietów.

Kreator zlecenia pozwala na precyzyjne zaplanowanie rozmieszczenia motywów (layout-ów) na zakupionych nośnikach i wizualizację zadanej konfiguracji na mapie poszczególnych obszarów ekspozycji. Dzięki wykorzystaniu wszystkich predefiniowanych elementów GEOTARGET, sprzedażowej informacji zwrotnej z rynku oraz historii wcześniejszych realizacji skierowanie odpowiedniego komunikatu do właściwej grupy docelowej jest osiągalne z pozycji jednego ekranu aplikacji.

Kreator umożliwia również konfigurację rotacji motywów w czasie, zlecenie dodatkowego serwisu fotograficznego dla zadanej partii nośników czy wskazanie usterek na pojedynczych lokalizacjach. Wysłanie zlecenia dla dowolnej ilości nośników czy dostawców zgrupowanych w liście odbywa się z pozycji jednej listy i jednego kliknięcia. System czuwa nad poszczególnymi wartościami określonymi w formularzu zlecenia, pozwalając na zestawienie statusu ich realizacji w dowolnym momencie procesu na podstawie topografii, w podziale na dostawców, formaty etc.

* opis dotyczy przykładowego procesu ofertowego na bazie wybranych elementów funkcjonalności. Przekrój wszystkich elementów znajduje się w zakładkach poszczególnych pakietów.

Na podstawie ofert pozyskanych z systemowego katalogu drukarni generowane jest zlecenie do wybranego wykonawcy, uwzględniające m.in. określone w warunkach poszczególnych kontraktów wartości zapasów (np. plakatów). Specyfikacja druku rozbita na przypisane do nośników materiały, pozwala na automatyczne wygenerowanie list dystrybucyjnych do wskazanych w profilu dostawcy magazynów. Po potwierdzeniu realizacji druku system pozwala na import skanów listów przewozowych czy też protokołów odbioru do wglądu dla zleceniodawcy.

* opis dotyczy przykładowego procesu ofertowego na bazie wybranych elementów funkcjonalności. Przekrój wszystkich elementów znajduje się w zakładkach poszczególnych pakietów.

Po otrzymaniu zlecenia, dostawca z pozyskanych z systemowego katalogu lub predefiniowanych w swoim profilu wykonawców, przypisuje ich do wskazanych zgrupowań nośników. System od momentu potwierdzenia zlecenia przez dostawców monitoruje jego status w czasie rzeczywistym, wskazując na bieżąco procentową wartość realizacji oraz czasu opóźnień mogących występować na każdym z jego etapów. W odniesieniu do warunków każdego z kontraktów w zleceniu, aplikacja weryfikuje skrajne wartości pogodowe w obszarze ekspozycji, warunkując liczenie umownych kar w kontekście potencjalnych przesunięć.

* opis dotyczy przykładowego procesu ofertowego na bazie wybranych elementów funkcjonalności. Przekrój wszystkich elementów znajduje się w zakładkach poszczególnych pakietów.

Każdy z nośników w liście zlecenia opisany jest indywidualnym statusem realizacji, który aktualizowany w czasie rzeczywistym pozwala na monitorowanie zaawansowania prac. Status „zrealizowany” uwarunkowany jest od wczytania przez dostawcę lub wykonawcę zdjęcia ze zleconym motywem. Interfejs aplikacji pozwala zleceniobiorcom na grupowy import takich zdjęć z pozycji przeglądarki internetowej. System rozpoznaje opisy zdjęć, przyporządkowując je do odpowiednich pozycji w liście. Marketer z wykorzystaniem dedykowanej przeglądarki ma możliwość zestawiania zdjęć katalogowych nośnika ze zdjęciem realizacji i przypisanym wcześniej motywem, co pozwala na weryfikację zgodności z wymogami zlecenia.

* opis dotyczy przykładowego procesu ofertowego na bazie wybranych elementów funkcjonalności. Przekrój wszystkich elementów znajduje się w zakładkach poszczególnych pakietów.

Przeglądarka zdjęć w zleceniu pozwala na akceptację lub odrzucenie poszczególnych elementów realizacji. Komponent przeglądarki umożliwia zestawienie zdjęć ofertowych z uwzględnieniem atrybutów pory dnia i roku,z przypisanymi motywami i raportem realizacji. Elementy raportu zdjęciowego, po przefiltrowaniu dowolnego zestawu atrybutów nośników mogą zostać udostępnione w postaci czasowo ograniczonego linka lub raportu PDF, o czym system poinformuje wskazanych adresatów mailem.

* opis dotyczy przykładowego procesu ofertowego na bazie wybranych elementów funkcjonalności. Przekrój wszystkich elementów znajduje się w zakładkach poszczególnych pakietów.

Nośniki

 • Frontlight
 • Backlight
 • Point of sales
 • Wielki format
 • Pillar
 • Citylight
 • Frontlight
 • Citypillar
 • Nośnik pneumatyczny
 • Trasy
 • Backlight
 • Point of sales
 • Miniboard
 • Frontlight
 • Pillar
 • Scroll
 • Point of sales
 • Billboard
 • Citypillar
 • Backlight
 • Frontlight
 • Mobilne
 • Citylight
 • LED
 • Frontlight
 • Sezon
 • Metro
 • Wielki format

Pakiety

Dom mediowy

Specjalista (agencja reklamowa, broker, dom mediowy) zajmujący się planowaniem i zakupem kampanii reklamowych na rzecz swoich klientów (marketerów).

Szczegóły
Marketer

Specjalista zarządzający budżetem reklamowym swojej marki. Marketer planuje i kupuje media (nośniki reklamowe) we własnym zakresie, na rzecz osiągnięcia zakładanych celów marketingowych.

Szczegóły
Dostawca

Dostawca i administrator nośników, na których realizowana jest aktywność reklamowa planowana przez marketera lub dom mediowy.

Szczegóły
Drukarnia

Dostawca materiałów reklamowych eksponowanych na nośnikach, biorących udział w kampaniach planowanych i zarządzanych przez marketerów i domy mediowe.

Szczegóły
Wykonawca

Specjalista zajmujący się montażem, instalacją i serwisem nośników reklamowych biorących udział w kampaniach reklamowych.

Szczegóły
Feedmap

Moduł umożliwiający badanie zmian agregacji siły nabywczej oraz zestawianie wyników badań z aktywnością reklamową OOH.

Szczegóły